Tag Archives: עיצוב פנים בהדמיה ממוחשבת

עוד לא הגעתי לקטע של החידושים ואני פחות מעודכנת בהתקדמות הטכנולוגית, מאמינה יותר בכישרון, במעוף ובחוקיות שבשנים האחרונות לא ממש השתנתה
לא חושבת שזה עושה אותי למעצבת פחות טובה, אם ארגיש ככה בעתיד, בטח אבחר להיכנס גם לכל החידושים הללו.
בינתיים, בין כל האפשרויות, דווקא זאת משכה את תשומת לבי -