Tag Archives: כיד לעצב חלונות

11

כמו שאומרים על העיניים שהם ראי הנפש, ככה גם חלונות בעיני הם ראי הבית.

אז בעבודה שלי אני שמה דגש מיוחד על נושא של חלונות. נכון שלא כל הלקוחות שלי מראים התלהבות מרעיון של להחליף חלונות, אבל לפעמים לצבוע את המסגרות בגוון יפה או להוסיף אלמנטים שונים על הזכוכית של החלונות, נראית להם כאפשרות אטרקטיבית – אני בכל אופן תמיד מציעה לעשות משהו עם החלונות, בעיקר בחללים שזה בולט, או בבתים שההזנחה של החלונות ניכרת ויש צורך לעשות משהו בנושא בדחיפות.

יש לי שורה ארוכה של פתרונות יצירתיים לטיפול בחלונות מבחינת העיצוב, זה בא לידי ביטוי בטיפולים שונים במסגרת הקיימת של החלונות, בהחלפת הזכוכית, התריסים וכמובן, בבחירת וילונות מתאימים. מעצבי פנים רבים שמים פחות דגש על חלונות, אבל אני כמעצבת פנים רואה חשיבות רבה בשימת דגש גם על הפרטים שנראים לכאורה קטנים, אך בסופו של דבר הם מאוד משמעותיים ותרומתם לעיצוב הכללי של חללי הבית השונים היא גבוהה לאין שיעור.